O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem.

Naše mateřská škola je jednotřídní s maximální kapacitou 28 dětí. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Lhota. Další patra budovy jsou od počátku roku 2012 k dispozici v rámci nově otevřeného Centra volnočasových aktivit. Zahrnují například tělocvičnu, posilovnu, hasičskou klubovnu, klub pro maminky s malými dětmi, prostory pro oslavy i sportovní vyžití, kolem budovy jsou navíc upravena tři hřiště pro různé věkové kategorie.

Kdo pečuje o vaše děti

Bc. David Bělůnek, ředitel

Hana Běhulová, učitelka
Leona Bartoňová, kuchařka
Věra Jarolímková, školnice

Kateřina Stodůlková, školní asistentka  

Marcela Gojšová, účetní, vedoucí školní jídelny 

Jak u nás probíhá den


6:15 - Otevření mateřské školy

6:15 - 8:00

Scházení dětí, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých pedagogem

7:30 - 8:00

Hygiena, 1. část přesnídávky

8:00 - 9:30

Komunitní kruh, diskuse o tématu dne a týdne, jazyková chvilka - procvičování mluvidel, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, práce s integrovanými dětmi

9:30 - 10:00

2. část přesnídávky, příprava na pobyt venku

10:00 - 11:50

Pobyt venku

11:30 - 12:00

Hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 - 14:00

Chvilka před spaním: četba, poslech pohádek, hudební a jiné hádanky, jazykové hry, poslech hudby, odpolední odpočinek, nespící děti od

od 13:15

nespící děti pracují individuálně v vklidu - pracovní listy, tvoření, stříhání, výroba dárků, puzzle...

13:45 - 14:15

Vstávání spících dětí, hygiena, svačina

14:15 - 16:00

Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, tvořivost, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí pobyt na školní zahradě

16:00 - Uzavření mateřské školy