Mimoškolní aktivity

Kroužek Šikula

Zajímavé výtvarné aktivity dětí, použití netradičních materiálů a postupů.

Koná se každé pondělí: 

15,00 - 16,00 hod - Mladší děti

16,00 - 17,00 hod - Starší děti  

Vedoucí kroužku: Mgr. Kristýna Krúpová

Vždy jednou za pět týdnů se koná, jako společná aktivita dětí a rodičů


Country club


Nejenom taneční kroužek. Děti se věnují aktivitám, které mají vztah k divokém západu, lásce k přírodě.

Zájmová aktivita probíhá v tomto školním roce v rámci výuky.

Vedoucí: Bc. David Bělůnek


Logopedie

Logopedie zábavnou formou

Logopedka : Mgr. Lucie Gajdůšková 

Služby logopedky a jejich úhrada je na vzájemném dohodě rodičů a logopedky mimo režii školy.