Aktuální úhrada stravného a poplatku za školu

Vzhledem ke změně některých variabilních symbolů u dětí, obdržíte lístečky s platbou v měsíci únoru VÝHRADNĚ ve třídě .... děkujeme za pochopení

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU : 2114474385/2700 - UniCredit Bank - bezhotovostní úhrada možná do 15.2.2018.

Hotovostní úhrada v MŠ dne 16.2.2018 - 13.00 -16.00 hod..


Platba stravného a školného je možné následovně:

1) Do pátého dne v měsíci obdržíte informace o výši částky určené k úhradě.

2) Výše úhrady bude vyvěšena také na nástěnce u vchodu do školy.

3) Výše úhrady bude pod variabilním symbolem Vašeho dítěte zveřejněna na webových stránkách.

4) Každé dítě má přidělený svůj variabilní symbol, z technických důvodů musí mít svou variabilní symbol i každý ze sourozenců - platbu není možné slučovat. V případě zapomenutí variabilního symbolu Vám ho ochotně sdělíme ve škole.

5) Rodiče, kteří preferují bezhotovostní platbu, ji musí zadat nejpozději do jedenáctého dne v měsíci.

6) Rodiče, kteří preferují hotovostní platbu, naleznou informace o termínu možnosti úhrady v kanceláři školy na nástěnce u vchodu.

7) Úhrada za stravné a školné musí být provedena vždy do patnáctého dne v příslušném měsíci.

Číslo účtu školy 2114474385
Kód banky 2700