Naše zapojení do projektů 

Fond Sidus

Naše škola se zapojuje do projetů Fondu Sidus. Tento fond pořádá sbírky na pomoc dětským pacientům ve Fakultní nemocnici Motol, Nemocnici na Bulovce a Fakultní nemocnici Olomouc. Fond připravuje vzdělávací programy a publikace, které podporují zdravý životní styl dětí. Tento materiál je využíván v rámci vzdělávání a Minimálního preventivního programu v naší škole. Více na webových stránkách fondu: www.fondsidus.cz/

Celé Česko čte dětem

Naše škola je zapojená do projektu Celé Česko čte dětem.

Více informací o projektu: celeceskoctedetem.cz/

Projekt na podporu čtenářských aktivit, probíhá po celém světě - více informací na : www.nocsandersenem.cz