Mimoškolní aktivity

Kroužek Šikula

Zajímavé výtvarné aktivity dětí, použití netradičních materiálů a postupů.

Koná se každý čtvrtek od 16,00 do 17,00 hod

Vedoucí kroužku: Mgr. Kristýna Krúpová

Vždy jednou měsíčně se koná, jako společná aktivita dětí a rodičů


Country club


Nejenom taneční kroužek. Děti se věnují aktivitám, které mají vztah k divokém západu, lásce k přírodě.

Zájmová aktivita probíhá v tomto školním roce v rámci výuky.

Vedoucí: Bc. David Bělůnek


Logopedie

Rozcvičení mluvidel dětí, provádění logopedických cvičení, využívání her - logopedie zábavnou formou

Logopedka : Mgr. Lucie Gajdůšková 

Služby logopedky a jejich úhrada je na vzájemném dohodě rodičů a logopedky mimo režii školy.